Monday, July 10, 2006

Hadith 52Hadith 52 - Wallazhi nafsi biyadihi laayu’minu ‘abdun hatta yuhibba li-akhi-hi ma yuhibbu linafsihi minal khair (Rawahu An-Nasa-i)

Maksud Hadith - "Demi nyawaku(diriku) di tangan Allah, tidak beriman seseorang itu sehingga dia mencintai saudaranya sepertimana dia cintai dirinya untuk kebaikan."

No comments: