Sunday, July 09, 2006

Hadith 17Hadith 17 - Khamsun min haqqil muslim ‘alal muslim: Raddu tahiyyati wa-i-jabatudda’wa-ti-wasyuhudul janaazati wa-’iyadatul marid watasymitul ‘atisi i-zha hamidallah. (Hadisun Sahih Rawahu Ibnu Majah)

Maksud Hadith - "5 hak seorang muslim ke atas muslim: menjawab salam/penghormatan dan memenuhi ajakan dan berjalan dgn jenazah dan menziarahi org sakit dan apabila org bersin dia mengucapkan alhamdulillah."

No comments: