Sunday, July 09, 2006

Hadith 24Hadith 24 - Rubba asy-’atha aghbar madfu-’a bil abwaabi lau aqsama ‘alallahi laabrrah (Rawahu Muslim)


Maksud Hadith - "Barangkali orang yg rambutnya penuh dgn debu (tidak terurus) ditolak keluar dari pintu jika dia bersumpah dgn nama Allah akan ditunaikan dgn serta-merta."

No comments: